Allmanna villkor slide
cd top arrow
print

Allmänna villkor

Opdateret og gällande från 12/3 2020.

Faktura och reseinformation
På den tillsända fakturan finner du alla uppgifter om vad som är inkluderat i priset för den beställda vistelsen - antal personer, övernattningar, rum, mat och dryck. Dessa uppgifter är också aviserade till hotellet före ankomst.
En specifik beskrivning av alla de tjänster vistelsen inkluderar, framgår dessutom av den bifogade informationstexten om hotellet.
Kontrollera vänligen att faktura och reseinformation stämmer överens med det du har bokat.
Övriga avgifter skall betalas på plats på hotellet.

Ankomst och avresa
Tidpunkt för ankomst och avresa framgår i den bifogade informationstexten och kan dessutom hittas på den aktuella semesterplanen under Min Sida på www.happydays.nu. Ankomst till destinationen senare än kl. 18.00, ska avtalas i förväg direkt med hotellet.

Handpenning
Vid beställning av resa tidigare än 60 dagar före ankomst, betalas en handpenning på 20 % av resans pris (dock minimum 500:-).

Betalning
Beställningen är bindande när den är bekräftad av Happydays A/S.

Handpenning skall tillsammans med expeditionsavgift, och eventuell tecknad avbeställningsförsäkring, betalas omgående vid bokning. Betalning av det resterande beloppet på 80 % av vistelsens pris, skall ske senast 45 dagar före ankomst.

Vid beställning senare än 60 dagar före ankomst skall hela beloppet inbetalas omedelbart.

Avbeställning och återbetalning
OBS: Expeditionsavgift, ändringsavgift, handpenning och eventuellt tecknad avbeställningsförsäkring återbetalas inte.
Upp till 60 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 80 % av vistelsens pris.
Upp till 40-59 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 50 % av vistelsens pris.
Upp till 14-39 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 25 % av vistelsens pris.
Vid avbeställning senare än 14 dagar före ankomst utgår ingen återbetalning.

Särskilda villkor för grupper (vid beställning av minimum 10 rum)
Upp till 60 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 80 % av vistelsens pris.
Upp till 40-59 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 50 % av vistelsens pris.
Upp till 19-39 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 25 % av vistelsens pris.
Vid avbeställning senare än 19 dagar före ankomst utgår ingen återbetalning.

Särskilda regler kan eventuellt gälla på de individuella hotellen vid gruppbokningar.
Grupper ska senast 19 dagar före ankomst sända en mail till Happydays, med slutgiltig namnlista och rumfördelningsplan, samt upplysning om förväntad ankomsttid till hotellet.

Ändringsgaranti
Det är möjligt att ändra en fullt betald standardbokning fram till 30 dagar före ankomstdatum, mot en avgift på 99:- (OBS: Gruppbokningar och särskilt arrangerade vistelsepaket omfattas inte av garantin). Garantin träder först i kraft, när hela vistelsens pris är betald. Ändringar kan endast ske till annat ledigt datum och/eller valfritt hotell i Happydays produktportfölj. Eventuell prisdifferens i kundens favör blir utfärdat som resevärdebevis.
Om man efterföljande avbeställer den ändrade bokningen gäller avbeställningsreglerna som på den ursprungliga bokningen (dvs. procentsatsen uträknas efter antalet dagar från ändringsdatum till ursprungligt ankomstdatum).

Försäkring
Happydays eller hotellet/semesterdestinationen påtar sig inget ansvar för gästen under vistelsen, liksom det inte heller finns någon försäkringstäckning för gästen eller gästens ägodelar.

Reklamation
Skulle det uppstå klagomål som inte har kunnat lösas direkt med hotellet/semesterdestinationen, kan dessa vidareförmedlas direkt till Happydays efter resan. Happydays vidaresänder därefter klagomålet till hotellet/semesterdestinationen med anmodan om en skriftlig redogörelse. Happydays skall ha mottagit klagomålet skriftligen från kunden senast 14 dagar efter hemkomst från vistelsen, samtidigt som den resande skall ha meddelat hotellet/semesterdestinationen under själva vistelsen med avsikt om att hitta en lösning.

Prisändring
Under särskilda omständigheter - såsom oförutsedda ändringar i moms, skatter, avgifter, valutakurser och force majeure - förbehåller Happydays sig rätten till ändring av priser.

Presentkort
Notera: Skall bära påskriften "Presentkort" (förväxla ej med värdekort, värdebevis, presentbevis, rabattbevis och liknande).
Presentkort, som är utfärdade av Happydays A/S, gäller i 3 år från utfärdandedatum. Undantag gäller presentkort med en specifik vistelse, och/eller ett specifikt hotell. Denna typ av presentkort är giltiga så länge avtalet med hotellet ifråga gäller, samt så länge det finns lediga ankomster på det specifika vistelsepaketet som står angivet på presentkortet. Har avtalet med hotellet upphört - eller om alla ankomster är utsålda - konverteras presentkortet till ett vanligt presentkort, och detta är så gällande i 3 år från utfärdandedatumet av det ursprungliga presentkortet.
Presentkortet kan endast lösas in direkt hos Happydays, och gäller endast vid köp av Happydays egna reseprodukter. Happydays tar förbehåll för produktändringar, utsålda vistelser och tryckfel.

Presentkort kan inte lösas in mot kontanter.
Presentkortet har ett nummer, som är en personlig kod, som endast kan användas vid ett tillfälle. Det är mottagarens ansvar att förvara denna kod/nummer på ett säkert sätt. Presentkortet skall betraktas som en personlig värdehandling och ska förvaras säkert för att förhindra missbruk.

Förbehåll
Happydays tar förbehåll för eventuella tryck- och skrivfel.

Så här behandlar Happydays dina personliga upplysningar

Du kan läsa mer om avbeställningsskydd här

FAQ - här finns svar på de vanligaste frågorna till Happydays
Vi använder cookies. Läs mer..