cd top arrow

Allmänna villkor

Gäller från 28/10 2014.

Faktura

På den tillsända fakturan finner du alla uppgifter om vad som är inkluderat i priset för den beställda vistelsen: Antal personer, övernattningar, rum, mat och dryck. Dessa uppgifter är också aviserade till hotellet före ankomst. En specifik beskrivning av alla de tjänster vistelsen inkluderar, framgår dessutom av den bifogade informationstexten om hotellet.

Kontrollera vänligen alla upplysningar innan ankomst.

Övriga avgifter skall göras upp direkt med hotellet.

Ankomst och avresa

Tidpunkt för ankomst och avresa framgår i den bifogade informationstexten och kan dessutom hittas på den aktuella semesterplanen under Min Sida på www.happydays.nu. Ankomst till destinationen senare än kl. 18.00 avtalas i förväg direkt med hotellet.

Handpenning

Vid beställning av resa tidigare än 60 dagar före ankomst, betalas en handpenning på 20 % av resans pris

Betalning

Beställningen är bindande, när den är bekräftad av Happydays. Depositum ska tillsammans med expeditionsavgiften, och eventuellt tecknad avbeställningsförsäkring, betalas direkt vid beställning. Betalning av restbelopp på 80 % av vistelsens pris, ska ske senast 45 dagar före ankomst. Vid beställning senare än 60 dagar före ankomst, ska hela beloppet betalas direkt.

Avbeställning och återbetalning

OBS: Expeditionsavgift, ändringsavgift, depositum och eventuell avbeställningsförsäkring betalas ej tillbaka.

Vid avbeställning fram till 60 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 80 % av vistelsens pris.
Vid avbeställning 40-59 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 50 % av vistelsens pris.
Vid avbeställning 14-39 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 25 % av vistelsens pris.
Vid avbeställning senare än 14 dagar före ankomst sker ingen återbetalning.

Särskilda villkor för grupper (vid beställning av 10 rum eller mer)
Vid avbeställning fram till 60 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 80 % av vistelsens pris.
Vid avbeställning 40-59 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 50 % av vistelsens pris.
Vid avbeställning 19-39 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 25 % av vistelsens pris.
Vid avbeställning senare än 19 dagar före ankomst sker ingen återbetalning.

Vi tar förbehåll för eventuella särregler på de individuella hotellen vid gruppbokningar.

Grupper ska senast 19 dagar före ankomst sända en mail till Happydays med slutgiltig namnlista och rumsfördelning samt upplysning om förväntad ankomsttid till hotellet.

Ändringsgaranti

Det är möjligt att ändra en fullt betalad standardbokning fram till 30 dagar före ankomst mot en avgift på 99:- (undantag gruppbokningar och speciellt arrangerade vistelser vid sidan av Happydays normala utbud). Garantin träder först i kraft, när resans fulla pris är inbetalat. Ändringen kan ske till annan ledig datum och/eller valfritt hotell på Happydays hemsida. Eventuell prisskillnad till kundens fördel utbetalas som värdebevis.

Försäkring

Happydays eller hotellet/semesteranläggningen påtar sig inget ansvar för gästen under vistelsen, liksom det ej finns någon försäkringstäckning för gästen eller dennes ägodelar.

Reklamation

Skulle det uppstå klagomål som inte har kunnat lösas direkt med hotellet/semesterdestinationen, kan dessa vidareförmedlas direkt till Happydays efter resan. Happydays vidaresänder därefter klagomålet till hotellet/semesterdestinationen med anmodan om en skriftlig redogörelse. Happydays skall ha mottagit klagomålet skriftligen från kunden, senast 14 dagar efter hemkomsten från vistelsen, samtidigt som den resande skall ha meddelat hotellet/semesterdestinationen under själva vistelsen, med avsikt om att försöka hitta en lösning.

Prisändring

Under särskilda omständigheter - såsom oförutsedda ändringar i moms, skatter, avgifter, valutakurser och force majeure - förbehåller Happydays sig rätten till ändring av priser.

Presentkort

Obs: Skall bära utanskriften "Presentkort" (förväxla ej med värdekort, värdebevis, presentbevis, rabattbevis och dylikt).
Presentkort som är utfärdade av Happydays, gäller i 3 år från utfärdandedatum. Undantag gäller presentkort med en specifik vistelse, och /eller ett specifikt hotell. Denna typ av presentkort är giltiga så länge avtalet med hotellet ifråga gäller, samt så länge det finns lediga ankomster på det specifika vistelsepaketet som står angivet på presentkortet. Har avtalet med hotellet upphört - eller om alla ankomster är utsålda - konverteras presentkortet till ett vanligt presentkort, och detta är så gällande i 3 år från utfärdandedatumet av det ursprungliga presentkortet.

Presentkort kan endast lösas in direkt hos Happydays, och gäller endast vid köp av Happydays egna reseprodukter. Happydays tar förbehåll för produktändringar, utsålda vistelser och tryckfel.

Presentkort kan ej lösas in mot kontanter.

Presentkort har ett nummer, som är en personlig kod, som endast kan användas vid ett tillfälle. Det är mottagarens ansvar att förvara denna kod/nummer på ett säkert sätt. Presentkortet skall betraktas som en personlig värdehandling och skall förvaras säker för att förhindra missbruk.

Förbehåll

Happydays tar generellt förbehåll för eventuella tryck- och skrivfel.


cookie icon Vi använder cookies
Happydays sparar information via cookies enligt gällande lagstiftning. Informationen lagras anonymt och används för att komma ihåg dina inställningar samt för att förbättra hemsidan och således ge dig bättre service. Läs mer