Top_slide
cd top arrow

Afbestillingsforsikring

Når du rejser med Happydays, har du mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring hos Gouda Rejseforsikring.

Afbestillingsforsikringen dækker f.eks. hvis man ikke kan rejse pga. alvorlig, akut opstået sygdom, tilskadekomst,
død eller brand/indbrud i forsikredes private bolig.

Afbestillingsforsikring skal altid tegnes samtidig med, at rejsen bestilles, og forsikringsprisen er 6 % af beløbet.

Regler i udlandet

Vær opmærksom på, at reglerne pr. 1. august 2014 blev ændret, således at du ikke længere er dækket forsikringsmæssigt med
det gule sygesikringsbevis (sundhedskortet) i udlandet – heller ikke i Europa. Rejser du uden for Danmarks grænser,
skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort.
Vi anbefaler, at du tegner en årsrejseforsikring. Hvis du ikke allerede har en, kan vi tilbyde den gennem vores samarbejdspartner Gouda.