»

Allmänna villkor

Gällande från 28/10 2014

Faktura och reseinformation

På den tillsända fakturan finner du alla uppgifter om vad som är inkluderat i priset för den beställda vistelsen – antal personer, övernattningar, rum, mat och dryck. Dessa uppgifter är också aviserade till hotellet före ankomst. En specifik beskrivning av alla de tjänster vistelsen inkluderar, framgår dessutom av den bifogade informationstexten om hotellet.
Kontrollera vänligen att faktura och reseinformation stämmer överens med det du har bokat.

Övriga avgifter skall göras upp direkt med hotellet.

Ankomst och avresa

Tidpunkt för ankomst och avresa framgår i den bifogade informationstexten och kan dessutom hittas på den aktuella semesterplanen under Min Sida på www.happydays.nu. Ankomst till destinationen senare än kl. 18.00 avtalas i förväg direkt med hotellet.

Handpenning

Vid beställning av resa tidigare än 60 dagar före ankomst, betalas en handpenning på 20 % av resans pris 
(dock minimum 500:-).

Betalning

Beställningen är bindande när den är bekräftad av Happydays A/S.

Handpenning skall tillsammans med expeditionsavgift, och eventuell tecknad avbeställningsförsäkring, betalas omgående vid bokning. Betalning av det resterande beloppet på 80 % av vistelsens pris, skall ske senast 45 dagar före ankomst.

Vid beställning senare än 60 dagar före ankomst, skall hela beloppet inbetalas omedelbart.

Avbeställning och återbetalning

Obs: Expeditionsavgift, ändringsavgift, handpenning och eventuell tecknad avbeställningsförsäkring återbetalas inte.

 

Upp till 60 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 80% av vistelsens pris.

Upp till 40-59 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 50% av vistelsens pris.

Upp till 14-39 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 25% av vistelsens pris.

Vid avbeställning senare än 14 dagar före ankomst utgår ingen återbetalning.

Särskilda villkor för grupper (vid beställning av 10 rum och därutöver)

Upp till 60 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 80 % av vistelsens pris.

Upp till 40-59 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 50 % av vistelsens pris.

Upp till 19-39 dagar före vistelsens ankomstdag återbetalas 25 % av vistelsens pris.

Vid avbeställning senare än 19 dage dagar före ankomst utgår ingen återbetalning.

Särskilda regler kan eventuellt gälla på de individuella hotellen vid gruppbokningar.

 

Grupper skall senast 19 dagar före ankomst, sända en mail till Happydays med slutgiltig namnlista och rumfördelningsplan, samt upplysning om förväntad ankomsttid till hotellet.

Ändringsgaranti

Det är möjligt att ändra en fullt betald standardbokning fram till 30 dagar före ankomstdatum, mot en avgift på 99:- (gruppbokningar och särskilt arrangerade vistelsepaket omfattas inte av garantin). Garantin träder först i kraft, när hela vistelsens pris är betald. Ändringar kan endast ske till annat ledigt datum och/eller valfritt hotell i Happydays produktportfölj. Eventuell prisdifferens i kundens favör blir utfärdat som presentkort.

Försäkring

Happydays eller hotellet/semesterdestinationen åtar sig inget ansvar för gästen under vistelsen, liksom det heller inte finns någon försäkringstäckning för gästen eller gästens ägodelar.

Reklamation

Skulle det uppstå klagomål som inte har kunnat lösas direkt med hotellet/semesterdestinationen, kan dessa vidareförmedlas direkt till Happydays efter resan. Happydays vidaresänder därefter klagomålet till hotellet/semesterdestinationen med anmodan om en skriftlig redogörelse. Happydays skall ha mottagit klagomålet skriftligen från kunden, senast 14 dagar efter hemkomsten från vistelsen, samtidigt som den resande skall ha meddelat hotellet/semesterdestinationen under själva vistelsen, med avsikt om att försöka hitta en lösning.

Prisändring

Under särskilda omständigheter - såsom oförutsedda ändringar i moms, skatter, avgifter, valutakurser och force majeure - förbehåller Happydays sig rätten till ändring av priser.

Presentkort

Obs: Skall bära utanskriften "Presentkort" (förväxla ej med värdekort, värdebevis, presentbevis, rabattbevis och dylikt).

Presentkort som är utfärdade av Happydays A/S, gäller i 3 år från utfärdandedatum. Undantag gäller presentkort med en specifik vistelse, och /eller ett specifikt hotell. Denna typ av presentkort är giltiga så länge avtalet med hotellet ifråga gäller, samt så länge det finns lediga ankomster på det specifika vistelsepaketet som står angivet på presentkortet. Har avtalet med hotellet upphört - eller om alla ankomster är utsålda - konverteras presentkortet till ett vanligt presentkort, och detta är så gällande i 3 år från utfärdandedatumet av det ursprungliga presentkortet.

Presentkort kan endast lösas in direkt hos Happydays, och gäller endast vid köp av Happydays egna reseprodukter. Happydays tar förbehåll för produktändringar, utsålda vistelser och tryckfel.

Presentkort kan inte lösas in mot kontanter.

Presentkort har ett nummer, som är en personlig kod, som endast kan användas vid ett tillfälle. Det är mottagarens ansvar att förvara denna kod/nummer på ett säkert sätt. Presentkortet skall betraktas som en personlig värdehandling och skall förvaras säker för att förhindra missbruk.

Förbehåll

Happydays tar generellt förbehåll för eventuella tryck- och skrivfel.

Resförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringvillkoren här

FAQ

Här finns svar på de vanligaste frågorna till Happydays

Interaktiva kartor från:
Google
Sitemap | Integritetspolicy | Allmänna villkor
Dankort Masterkort VisaKort